Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 16-04-2018
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
14:00 - Tư vấn TS và việc làm sau TN. HT 2.7D - Trường Âu Việt và Nhật Bản.
- HTvà GV các Trường THPT.
- Thư ký tuyển sinh.
Ths.Vinh, Ths.Luận
- Nguyễn Tấn Hưng 15:00 - Tư vấn TS và việc làm sau TN. Khu D, Khu B - Các Phòng Thực hành Khu B và Khu D. Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Giao tài liệu về kiểm tra đầu tư công cho Sở KHĐT. Sở KHĐT Ds Sơn, Cn Trường
15:00 - Tư vấn việc làm về Chăm sóc NCT tại Nhật Bản. HT200 - Trường Âu Việt, Nhật bàn.
- Các sinh viên.
Ths.Vinh
- Nguyễn Tấn Hưng 15:30 - Tư vấn TS và việc làm sau TN. HT 2.7D - HT và GV các Trường THPT.
- Thư ký tuyển sinh.
Ths Hoà, Ths Luận
Tue, 17-04-2018
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:00 - Khám sức khoẻ định kỳ. Ban BVSK
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Tiếp làm việc TT việc làm và nghiệp đoàn Nhật Bản. HT 2.7D - Đoàn Khách (LH số lượng, Tên, Chức danh).
- TTHSSV.
Ths.Vinh
Wed, 18-04-2018
- Nguyễn Công Cừu 07:00 - Khám sức khoẻ định kỳ. Ban BVSK
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 Giao ban HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Thu, 19-04-2018
- Nguyễn Công Cừu 09:00 - Gặp mặt ứng viên quản lý. HT - Theo TB mời của P.TCHC. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - HN chuyên đề và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ 1.2C - Tất cả CBVCGV (trừ GV có giờ dạy và công tác), Tất cả đảng viên Ks Hằng
Fri, 20-04-2018
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
08:00 - Khai giảng lớp YS-VB2-K5. HT200 - Khoa Y
- P.ĐT: Ys Kiều, Ths Uyên.
Ths Hoà
Sat, 21-04-2018
- Nguyễn Công Cừu 07:00 - Thi TN lớp YS-RHM-CPC. HT - Khoa Y.
- Các phiên dịch.
Ths Hoà
- Nguyễn Tấn Hưng 07:00 Tiếp và làm việc với ECF-Hà Lan:
Tại Thanh Bình
Thanh Bình Nhóm SV tình nguyện Cn Nhân, TX Linh
- Nguyễn Tấn Hưng 11:30 Tiếp và làm việc với ECF-Hà Lan:
Tại Trường CĐYT
CĐYT tại HC1 Đại diện: P.ĐT, P.CTSV. Cn Tuấn, TX Linh
Sun, 22-04-2018
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.