Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 26-10-2020
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Giao ban tuyển sinh. HC1 Ths Luận - Thư ký tuyển sinh.
- Thư ký TVTS.
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban P. Tiếp đón - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 27-10-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Dự HN ban tuyên giáo. BTG
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Tập huấn về PCTHTL 2.1A - SV được chọn.
- Ths Hằng, Cn Hằng.
Ths Luận
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 15:00 - Họp đoàn Tham quan du lịch 2020. HC1 - Tất cả đoàn tham quan (trừ người nhà). Ds Sơn
Wed, 28-10-2020
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Tập huấn về PCTHTL 2.1.A - SV được chọn.
- Ths Hằng, Cn Hằng.
Ths Luận
Thu, 29-10-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Tiếp làm việc đoàn Kiểm tra BHYT sinh viên và TYT. HC1 - Cn Hằng, Ds Sơn. Ths Hằng
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Làm việc Khoa Y, CS về tình hình dạy/học và quản lý SV. HC1 - Tất cả GV Khoa CS, Khoa Y.
- P.TTKT, P.CTSV.
Ths Hoà
Fri, 30-10-2020
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 07:30 - Phúc tra CĐCS. CĐN - Cn Ngân, Ds Kiệt. Ds Sơn
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Tập huấn sử dụng Kiểm tra/Thi online cho GV, HT1.2.C - Tất cả GV.
- P.ĐT, 04 khoa.
Ths Luận
Sat, 31-10-2020
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Khai giảng lớp ECG. 2.1.A - Học viên lớp học. Ths Trí
Sun, 01-11-2020
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.