Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 16-05-2022
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:30 - HN quán triệt các VB TW, Tỉnh và ĐUK. HT200 - Tất cả GVVC và NLĐ ( đảng viên dự 100%).
- Phụ trách đường truyền: Ths Trường (15h ngày 13/5/22).
Ths Hằng
Bí thư 03 CB
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - HN quán triệt các VB TW, Tỉnh và ĐUK. ĐUK
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - HN sơ kết kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị Khoá XIII. ĐUK
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Gặp đoàn SV Thailand . 2.7D - P.ĐT: Ths Uyên.
- Khoa CS: Bs Sen, Cn Sang.
- ĐH Walailak.
Ths Hoà
Tue, 17-05-2022
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Họp Ban CSVC:
1. Thông qua Đề án cho thuê tài sản GĐ 2023-2028: Cn Hằng.
2.Thông qua quy chế đấu gía TS ( Ds Sơn).
HC1 - Thường trực Ban CSVC.
- Tổ trưởng 03 tổ.
Ds Sơn
Cn Hằng
Wed, 18-05-2022
07:30 - Dự tập huấn về công đoàn. SYT Ds Sơn
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Làm việc với CA tỉnh về AN và XNC. HC1 - Ds Sơn, Ths Hằng, Ths Vinh, Ths Luận. Ths Hoà
Ths Uyên
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Dự HN quán triệt NQ06-NQ/TW. HTTU
- Nguyễn Tấn Hưng 09:00 - Dự lễ ký kết ĐHĐT - Sở KHCN. ĐHĐT
Thu, 19-05-2022
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - HN sơ kết Nghị quyết -01-NQ/TW. HTCA
13:30 - Lễ khánh thành nhà trưng bày CT.HCM Khu di tích NSS Ths Vinh
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Dự HN đáng giá KL01-KL/TW. BTG
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 14:00 Liên hoan xe hoa sen (N1):
- Chấm điểm.
- Khai mạc xe Hoa sen.
QT
Văn Miếu
- Ths Hằng: 08SV. Ds Sơn
Fri, 20-05-2022
07:00 Liên hoan xe hoa sen (N2):
-Diễu hành các huyện thị theo đoàn.
QT
Văn Miếu
Ds Sơn
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Khám sức khoẻ cho SV (N1) KH - Theo Kế hoạch. Ths Trí
09:30 - Dự khánh thành trụ sở Vietcombank. VCB Cn Hằng
- Nguyễn Công Cừu 09:30 - Kiểm tra việc chuẩn bị tiếp ĐHYDCT và SYT tỉnh PreyVeng. 2.7D - Ds Sơn Ths Hoà
- Nguyễn Tấn Hưng 18:00 - Tư vấn TS ngành Hộ sinh qua livestream. Tầng 6 Khu D - P.ĐT, P.QHDN.
- Đoàn TN .
- Khoa Y
- P.TTKT: Hỗ trợ KT.
P.CTSV
Sat, 21-05-2022
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Khám sức khoẻ cho SV (N2) KH - Theo Kế hoạch. Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
09:00 - Tiếp và làm việc với SYT-PreyVeng và Trường ĐHYD Cần Thơ. 2.7D - ĐHYD Cần Thơ:04GV.
- SYT PreyVeng: 06 ĐB.
- CĐYT: Các phiên dịch Tiếng Khmer.
- ĐD: P.TCHC, P.QHDN.
Ths Hoà
Ths Uyên
14:00 Liên hoan xe hoa sen (N3):
- Diễu hành tại TP Cao Lãnh
- Bế mạc Lễ hội sen.
QT Văn miếu Ds Sơn
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 16:00 Liên hoan xe hoa sen (N3):
- Diễu hành tại TP Cao Lãnh
- Bế mạc Lễ hội sen.
HT UBND tỉnh
Sun, 22-05-2022
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.