Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 03-08-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Bắt đầu đợt 2 các Lớp HPET3: Hộ sinh, Dược, QLYT xã. (KO làm lễ khai giảng) Các HT
Khu A
- P.ĐT, Khoa: Y,Dược, cơ sở và GV (bao gồm mời giảng).
- Mỗi lớp 30 học viên.
(Đeo khẩu trang, dãn cách 1m)
Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. P.Tiếp đón - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 04-08-2020
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - KG lớp Cao đẳng Dược CQ2020. 1.1.A - Khoa Dược, P.CTSV, P.TCKT
- Sinh viên (20 SV).
( Đeo khẩu trang, dãn cách 1m)
Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Hội ý BGH về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý. P.HT Ds Sơn
Wed, 05-08-2020
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Rà soát ĐBCL toàn trường. HC1 - Hội đồng đảm bảo chất lượng. - PGS Lê Quang Minh. Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Xét thầu mua máy vi tính. P.HT - Tổ thiết bị chuyên dùng (&Ths Luận). Ds Sơn
Cn Hằng
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
16:00 - Họp thông qua góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh. P.HT Ths Hằng
Thu, 06-08-2020
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Trao đổi với các đối tượng trong KH kiện toàn bộ máy quản lý 2020. P.HT - Ths Luận, Ks Tuấn, Cn Mi. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Đối thoại với Ông Phương. P.HT - Ths Vinh, Ông Phương. Ds Sơn
Fri, 07-08-2020
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
14:00 - Làm việc SYT về hỗ trợ các BV đào tạo ĐD sau TN. P.Tiếp đón - Khách mời: ĐD BGĐ SYT, Hội ĐD tỉnh. - Khoa ĐD, TTHTSV, P.ĐT. Ths Hoà
Sat, 08-08-2020
07:30 - Lớp CNDN (Bs Hạng II) đợt kết thúc (Trực tuyến) (2 ngày) - Học viên lớp học. Ths Trí PGs Dũng
Sun, 09-08-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Tiếp sức mùa thi. KH - Nhóm đoàn thanh niên trường.
- P.TT hỗ trợ các standee X.
Ths Hằng
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.