Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 20-05-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Phương án mở rộng CĐYT giai đoạn 2019-2023. P.HT -XDCB: Cn Trường, Cn Lộc.
-Ths Hoà, Ths Vinh, Ths Hằng
Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Họp mặt CBQL trong diện quy hoạch BGH giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. P.HT - Thành phần do P.TCHC mời. Ds Sơn
Tue, 21-05-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
15:00 - Họp đảng uỷ thông qua báo cáo rà soát , sàng lọc đội ngũ đảng viên. VPĐU Thành viên đảng uỷ. Ths Chung
Wed, 22-05-2019
Thu, 23-05-2019
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 07:30 - Đi công tác. Theo TM
- Nguyễn Tấn Hưng 15:00 - Hướng dẫn về hoạt động của hội đồng KHCN trường CĐYT. VPĐU - Sở KHCN, Sở Tài chính.
- Bs Chí, Cn Hằng
Ths Hoà
Fri, 24-05-2019
Sat, 25-05-2019
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Khám sức khoẻ SV. KH - Theo kế hoạch. Ds Sơn
Ths Hoà
Sun, 26-05-2019
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.