Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 22-07-2019
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Khai giảng HPET3 1.2.C Ths Hoà
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 13:30 - Tiếp đoàn kiểm tra ANTT. P.TCHC Ds Sơn
Tue, 23-07-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Kiểm điểm và dự thảo báo cáo khắc phục các hạn chế trong điều hành, quản lý. P.HT - P.TCHC: Ds Sơn, Cn Trường, Cn Ngân, Ds Kiệt, Cn Lộc.
- P.TCKT: Cn Hằng,Cn Thảo, Trạng, Cn Mai.
- P.ĐT: Ths Hoà.
Ds Sơn
Wed, 24-07-2019
Thu, 25-07-2019
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Tập huấn ECF.(2 ngày) 2.7D Ths Nhân
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:30 - Kiểm tra nội bộ. KH - Theo kế hoạch Ds Sơn
Fri, 26-07-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:30 - Kiểm tra nội bộ. KH - Theo kế hoạch. Ds Sơn
Sat, 27-07-2019
Sun, 28-07-2019
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.