Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 19-04-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Hội ý BGH về công tác tổ chức và nhân sự. P.HT Ds Sơn
09:00 - Kiểm tra thẻ Đảng đợt 4. ĐUK Ths Chung
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 20-04-2021
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Bước 1: Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý. Thư viện 1. Của Phòng TTKT:
- Tất cả CBVC Phòng TTKT.
- Chi uỷ viên Chi bộ 2.
- ĐD Tổ công đoàn.
- ĐD chi đoàn TN.
Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
08:30 - Bước 1: Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý. HC2 2. Của Phòng CTSV:
- Tất cả CBVC Phòng CTSV:
- Chi uỷ viên Chi bộ 3.
- ĐD Tổ công đoàn. - ĐD chi đoàn TN.
Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Họp Sở KHCN về bảo về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Sở KHCN - Các TV nhóm nghiên cứu. Ths Thít
Wed, 21-04-2021
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - GIỖ TỖ HÙNG VƯƠNG - CDYTĐT Ds Sơn
Thu, 22-04-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Thanh tra ngoại vụ. HC1 - P.ĐT: Ths Trí, Ths Uyên.
- P.TCHC: Cn Ngân, Ds Kiệt.
Ds Sơn
Fri, 23-04-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Họp nghiệm thu gói thầu số 4. HC1 - Tổ thiết bị.
- Ban QLDA.
Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu 14:00 - Họp về Đào tạo nghề 2021. UBND tỉnh - Cn Hằng. Ths Trí
Sat, 24-04-2021
Sun, 25-04-2021
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.