Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 23-09-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Xét tuyển sinh (nội bộ). P.HT -Cn Hằng, Ths Luận. Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Rà soát tiến độ chuẩn bị HT Tổng kết tuyển sinh CQ 2019 và HTQT. P.HT - Ths Uyên, Cn Tuấn, Cn Hằng. Ths Luận
Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu 15:00 - Làm việc với P.CTSV về nhiệm vụ đầu năm. P.CTSV - Tất cả VC phòng CTSV. Ds Sơn
Cn Tuấn
Tue, 24-09-2019
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Dự tiếp đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. VPUB
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 13:30 - Tư vấn việc làm sau TN. HT 500 - Tất cả SV Tốt nghiệp. Ths Vinh
Cn Tuấn
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 15:30 - Hướng dẫn chuẩn bị lễ TN. HT 500 - Tất cả SV Tốt nghiệp. Ths Hoà
Cn Tuấn
Wed, 25-09-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:30 - Lễ trao bằng TN các khoá. HT500 - Thành phần Giao ban.
- Tất cả GVCN các lớp TN.
- Tất cả SV TN và PHHS.
Ths Hoà
Cn Tuấn
- Nguyễn Công Cừu 08:30 - Dự họp các tổ chức phi chính phủ. KS Sao Mai UB tỉnh mời.
Thu, 26-09-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
14:00 - Tiếp và làm việc với SYT Long An. P.HT Ths Hoà
Fri, 27-09-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Lễ tổng kết tuyển sinh chính quy 2019 và HTQT 2015-2019. HT 200 - Khách mời: 18ĐH theo KH.
- Hiệu trưởng 30 trường THPT.
- Ban cán sự các lớp CQ.
- Ban Thư ký Tuyển sinh.
- Lưu HS Lào,CPC.
- Đài PTTH, Báo ĐT.
Ths Luận
Ths Hoà
Cn Tuấn
Sat, 28-09-2019
Sun, 29-09-2019
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.