Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 12-11-2018
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 13-11-2018
- Nguyễn Công Cừu 09:00 - Làm việc về quyết toán NS 2018. P.HT - P.TCKT: Cn Hằng, Cn Dũng
- P.ĐT: Ths Hoà, Cn Thu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 14:00 - Triển khai thực hiện cuộc thi "Người đẹp đất sen hồng PH tầng 3, Sở VH -TT và DL
- Nguyễn Tấn Hưng 15:00 - Họp đảng uỷ. VPĐU - Đảng uỷ viên. Cn Trường
Wed, 14-11-2018
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Thông qua dự án TTCSNCT huyện Tam Nông. VPUB
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Rà soát việc chuẩn bị Họp mặt ngày NGVN. P.HT - Ths Hoà, Ks Hằng, Cn Danh, Ths Luận. Ds Sơn
Thu, 15-11-2018
- Nguyễn Tấn Hưng 13:30 - Dự Khai giảng CĐCĐ. CĐCĐ
Fri, 16-11-2018
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Họp mặt ngày NGVN. HT 200 - Tất cả CBGVVC.
- Khách mời.
Ds Sơn
Ths Hoà
Ks Hằng
Sat, 17-11-2018
- Nguyễn Công Cừu 08:30 - Họp HĐ thẩm định chuẩn đầu ra ngành Phục hồi chức năng. CĐYT Cần Thơ Thành viên Hội đồng:
-Bs Như -PHT CĐLĐ: PCT.
-Thành viên: Bs Oanh (SYTĐT), Ths Sỹ (BVPHCN), Ths Bình (TCGDNN), Ths Dương (CĐYTĐT).
Ths Hoà
(TK)
Sun, 18-11-2018
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.