Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 17-09-2018
- Nguyễn Công Cừu 07:00 - Bảo vệ TN lớp CK2. (2 ngày) Các HT - Các học viên.
- Thành viên Hội đồng.
Ths Hoà
Cn Hà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:00 - Giao ban. HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 18-09-2018
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Lễ Trao bằng TN CNYTCC. HT200 - Các học viên.
- Khách mời.
Ths Hoà
Cn Hà
Wed, 19-09-2018
- Nguyễn Tấn Hưng 15:00 - Thẩm định chương trình Cao đẳng Điều dưỡng Việt-Đức. HC1 - Thành viên Hội đồng.
- Ban rà soát.
Ths Hoà
Thu, 20-09-2018
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Thẩm định đề án vị trí việc làm. HC1 - Thành viên hội đồng. Ds Sơn
Fri, 21-09-2018
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Lễ tiễn SV đi du học Đài Loan. HT 500 - Tất cả SV và Gia đình.
- Khách mời.
- P.CTSV, TTHSSV, P.TT.
Ths Luận
Cn Phú
( ASEAN)
Sat, 22-09-2018
Sun, 23-09-2018
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.