Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 01-06-2020
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Họp phân công hoàn thiện dự án Trường trọng điềm 2021-2025. P.HT - Ths Hoà, Ths Thít, Cn Trường. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. P.Tiếp đón - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 02-06-2020
- Nguyễn Công Cừu 09:00 - Rà soát việc chuẩn bị kiểm tra của Sở KHCN. P.HT - Ths Trí, Cn Dũng Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Họp Ban Cơ sở vật chất:
1. Xét thầu máy PCCC.
2. Sửa chữa La Phông.
3. BC số dư diện tích làm việc khối HC và GV
P.HT - Tổ Xây dựng cơ bản. Ds Sơn
Cn Hằng
Wed, 03-06-2020
07:30 - Tập huấn về công tác tổ chức CB. CĐCĐ - CN Ngân. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Làm việc với BQLDA và nhà thầu về hợp đồng số 57. P.HT - Ban QLDA, Cty Đông Hải. - Tổ Thiết bị chuyên dùng. Ds Sơn
Thu, 04-06-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Tư vấn TS Đoàn 2. TPCL - Thành viên Đoàn 2. Ths Nhân
Fri, 05-06-2020
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Dự HN về “Văn hoá ứng xử trong các cơ sở GDNN”. TPHCM Ths Hằng
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Sơ kết :
1.Dạy/học trực tuyến.
2. Tuyển sinh liên thông đợt 1.
1.2.C NỘI DUNG 1:
- P.TTKT, P.CTSV, P.ĐT và 04 Khoa.
- Tất cả GV có tham gia dạy trực tuyến.
NỘI DUNG 2:
- Thành viên 03 đoàn tư vấn tuyển sinh.
- Tất cả GV và Phòng,Khoa có dự ở ND1 cùng dự.
Ths Luận
Ths Hoà
Sat, 06-06-2020
Sun, 07-06-2020
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.