Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 18-03-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
07:30 Họp chuẩn bị tổ chức các sự kiện:
1. Lớp TCAM.
2. Tiếp đoàn Champasak-Lào.
P.HT 1.P.ĐT: Ths Hoà, Ths Trí.
2. P.CTSV: Ths Hằng
Ds Sơn
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Dự tập huấn chương trình ngành Dược học. TPHCM - Ths Thít. Ths Minh
- Nguyễn Tấn Hưng 09:00 - Tiếp Cô Marie, Robert và SV Pháp. HC1 - Khách ALYT, SV Pháp.
- Bs Hồng, Bs Sen.
Ths Hoà
13:30 - Dự Tập huấn bồi dưỡng KT hội nhập quốc tế. TM Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu 14:00 - Dự họp về phát triển NLYT. SYT
Tue, 19-03-2019
- Nguyễn Công Cừu 09:00 - Họp đoàn đi CPC. P.HT - Thành viên trong trường. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu 13:30 - Dự họp với Hội YTCCVN. SYT
Wed, 20-03-2019
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Khai giảng lớp TCAM (N1). 7.7D - Học viên Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu 13:30 - Lễ ký kết hợp tác với Viện Pasteur TPHCM. 2.7D - P.ĐT: Ths Uyên
- K.Dược: ĐD Lãnh đạo Khoa, 02 GV Xét nghiệm.
- Mời Cty Phù Sa, SYT, SLĐ, VPUB tỉnh.
Ths Hoà
Thu, 21-03-2019
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Lớp TCAM (N2).(01 ngày) 7.7D - Học viên Ths Trí
Fri, 22-03-2019
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Lớp TCAM (N3)- Bế mạc 11.30h. 7.7.D - Học viên Ths Trí
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 15:30 - Dự họp Ban XDCB. P.HT - Thành viên Ban XDCB. Ds Sơn
Sat, 23-03-2019
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Tổng rà soát thanh tra GDNN. HC1 - 04 Khoa: Trưởng Khoa, Phó khoa và Trợ lý khoa.
- P.TT, P.TCHCQT: TP, CB phụ trách lãnh vực liên quan.
- P.TCKT, TTHTSV, P.CTSV: 01 Trưởng Phòng, GĐTT.
- Phòng ĐT: Trưởng, Phó và các CB phụ trách.
Ths Hoà
Sun, 24-03-2019
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Đi dự khai trương dự án khởi nghiệp của sinh viên. An Giang Ths Vinh
08:00 - Dự tư vấn tuyển sinh tại Thành đoàn TPSĐ. TPSĐ - TV tư vấn TS nhóm 3. Ths Hằng
22:00 - Đón đoàn CĐYT Lào. KS - Cn Tài ( Champasak). Ths Hoà
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.