Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 18-06-2018
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Dự lễ phát động mùa hè xanh. ĐHĐT
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
Tue, 19-06-2018
Wed, 20-06-2018
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - Dự tập huấn QLGDNN.(5 ngày) TPCT - Ths Hoà, Ths Luận. Ds Sơn
Tổng cục GDNN mời
Thu, 21-06-2018
Fri, 22-06-2018
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - Dự Hội thảo việc làm và XKLĐ. (2 ngày) TPCT Cn Danh (Cục việc làm mời).
Sat, 23-06-2018
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Tiếp nhận sinh viên liên thông đợt 1- năm 2018. Các HT - P.ĐT, P.TCHC, P.TCKT. Ths Hoà
Sun, 24-06-2018
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 07:30 - Kiểm tra kết thúc lớp QL Trưởng phòng, Khoa,TT. (1 ngày) HT - Tất cả học viên. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu 11:00 - Làm việc với GS Peter. TPHCM Ths Dương
TX Linh
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.