NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
10-12
07:30  - Hội ý BGH.  - Hội ý BGH.  - Hội ý BGH.
Tue
11-12
07:30      
Tue
11-12
15:00    - Họp đảng uỷ tháng 12.  
Wed
12-12
09:00  - Họp GV dạy SPYH tại ĐHKG.    
Wed
12-12
14:00  - Tiếp làm việc Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ    
Thu
13-12
07:30  - Học tập các NQTW.  - Học tập các NQTW.  - Học tập các NQTW.
Fri
14-12
08:00  - TK hội YTCC tỉnh.    - Dự TK dự án HPET3.
Fri
14-12
14:00  - Học tập chuyên đề năm 2019.  - Học tập chuyên đề năm 2019.  - Học tập chuyên đề năm 2019.
Sat
15-12
08:00  - Phân tích chất lượng Đảng uỷ.  - Phân tích chất lượng Đảng uỷ.