NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
15-10
08:00  - KG lớp tập huấn về Tâm lý YH và bệnh tự kỷ.    
Mon
15-10
13:30  Giao ban:
1. Đối thoại về quản lý SV và hiệu quả đầu tư CNTT.
2. Giao ban.
 Giao ban:
1. Đối thoại về quản lý SV và hiệu quả đầu tư CNTT.
2. Giao ban.
 Giao ban:
1. Đối thoại về quản lý SV và hiệu quả đầu tư CNTT.
2. Giao ban.
Tue
16-10
07:30  - Họp Ban XDCB.    
Tue
16-10
08:00      - Dự HN phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế.
Tue
16-10
09:00  - Tiếp và làm việc với ĐH Hoà Bình.  - Tiếp và làm việc với ĐH Hoà Bình.  - Tiếp và làm việc với ĐH Hoà Bình.
Tue
16-10
15:00  - Làm việc với P.TCKH về kinh phí năm 2018.    
Wed
17-10
08:00      
Wed
17-10
15:00  - Làm việc TTHTSV.    - Làm việc TTHTSV.
Thu
18-10
07:00    - Dự tập huấn về DACUM.(02 ngày)  
Thu
18-10
13:30      - Dự họp cán bộ chủ chốt.
Fri
19-10
07:30  -Chương trình du học Điều dưỡng Đức tại CĐYT Thái Bình.(1 ngày)    
Sat
20-10
08:00      - Trao bằng TN và Khai giảng lớp ĐD liên thông của BVSĐ.
Sun
21-10
09:00  - Làm việc về Phòng trưng bài sản phẩm của Ngành Cao đẳng Dinh dưỡng-Tiết chế.