NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
18-03
07:30  Họp chuẩn bị tổ chức các sự kiện:
1. Lớp TCAM.
2. Tiếp đoàn Champasak-Lào.
 Họp chuẩn bị tổ chức các sự kiện:
1. Lớp TCAM.
2. Tiếp đoàn Champasak-Lào.
 
Mon
18-03
08:00      - Dự tập huấn chương trình ngành Dược học.
Mon
18-03
09:00    - Tiếp Cô Marie, Robert và SV Pháp.  
Mon
18-03
13:30      
Mon
18-03
14:00  - Dự họp về phát triển NLYT.    
Tue
19-03
09:00  - Họp đoàn đi CPC.    
Tue
19-03
13:30  - Dự họp với Hội YTCCVN.    
Wed
20-03
08:00    - Khai giảng lớp TCAM (N1).  
Wed
20-03
13:30  - Lễ ký kết hợp tác với Viện Pasteur TPHCM.    
Thu
21-03
07:30    - Lớp TCAM (N2).(01 ngày)  
Fri
22-03
07:30    - Lớp TCAM (N3)- Bế mạc 11.30h.  
Fri
22-03
15:30      - Dự họp Ban XDCB.
Sat
23-03
08:00  - Tổng rà soát thanh tra GDNN.  - Tổng rà soát thanh tra GDNN.  - Tổng rà soát thanh tra GDNN.
Sun
24-03
08:00      - Đi dự khai trương dự án khởi nghiệp của sinh viên.
Sun
24-03
22:00