NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
13-08
07:30      
Mon
13-08
09:00  - Tiếp và làm việc với CTY TSUKUI và SULECO.    - Tiếp và làm việc với CTY TSUKUI và SULECO.
Mon
13-08
14:00    - Dự KN 30 năm LHHN.  
Tue
14-08
08:00      - Tiếp nhà đầu tư Khu Canteen và Vườn Dược liệu.
Tue
14-08
10:00  - Hội ý BGH về nhân sự.  - Hội ý BGH về nhân sự.  - Hội ý BGH về nhân sự.
Tue
14-08
15:00  - Họp đảng uỷ.  - Họp đảng uỷ.  
Wed
15-08
07:30  - Làm việc với ĐH NTT và ĐHQT Hồng Bàng, Trung cấp Âu Việt.(1ngày)    - Làm việc với ĐH NTT và ĐHQT Hồng Bàng, Trung cấp Âu Việt.(1ngày)
Thu
16-08
07:30      - Dự họp UBND tỉnh về đào tạo theo đơn đặt hàng cho LĐNN.
Fri
17-08
07:30      
Sat
18-08
08:00  - Tiếp nhận SV chính quy đợt 2 của tháng 8.    
Sat
18-08
14:00    - Dự lễ Khánh thành nhà trưng bày Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.