NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
18-06
08:00    - Dự lễ phát động mùa hè xanh.  
Mon
18-06
13:30  - Giao ban.  - Giao ban.  - Giao ban.
Wed
20-06
07:30  - Dự tập huấn QLGDNN.(5 ngày)    
Fri
22-06
07:30  - Dự Hội thảo việc làm và XKLĐ. (2 ngày)    
Sat
23-06
07:30    - Tiếp nhận sinh viên liên thông đợt 1- năm 2018.  
Sun
24-06
07:30      - Kiểm tra kết thúc lớp QL Trưởng phòng, Khoa,TT. (1 ngày)
Sun
24-06
11:00  - Làm việc với GS Peter.