Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 26-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Tiêm vaccine. PC COVIDs. (4 ngày) Khu C - Thành viên tổ 1.
- P.TCHC.
Bs Khánh
Ths Kha
Tue, 27-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Làm việc với HH Đài Việt. Trực tuyến ( Laptop) - Ts Diễm, Ths Uyên, P.QHDN. Ths Hoà
P.ĐT kết nối
Wed, 28-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
17:00 - Kết thúc đợt tiêm chủng. Khu C - Thành viên tổ 2.
- P.TCHC.
Ths Sen
Ths Vinh
Thu, 29-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Vận hành triển khai tiêm chủng 03 êkip. 03 khu - Các thành viên theo tổ. 03 tổ trưởng
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Giao ban. Trực tuyến (2.7.D) - Tại điểm cầu ( 2.7D):
- Các thành khác sử dụng LAPTOP.
Ds Sơn
Fri, 30-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
07:30 - Tiêm chủng Đợt các Sở, ngành tỉnh. (4 ngày) 03 khu - Các thành viên 3 tổ theo vị trí. 03 tổ trưởng
Sat, 31-07-2021
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
17:00 - Làm việc BCSVC:
1. Mở thầu mua sắm dung cụ, hoá chất.
2. Quy định mua sắm 2021.
HC1 - Thường trực Ban CSVC. - Tổ mua sắm. Ds Sơn
Sun, 01-08-2021
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.