Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 20-03-2023
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:30 - Hội ý BGH:
1. BC chuẩn bị tập huấn về HSCC của Pháp và làm việc ALYT.
2. BC 1 ngày làm SV.
3. BC về tuyển sinh CPC.
4. BC về kiện toàn nhân sự và các DA đầu tư, đất đai.
P.HT - ND1: Ts Hoà,Ths Kha,Ths Chung.
- ND2: Ths Hằng, Ths Danh.
- ND3: Ts Hoà, Cn Hằng.
- ND4: Ds Sơn,Ts Hoà,Cn Hằng.
Ds Sơn
- Nguyễn Quang Vinh 14:00 - Họp BTC chạy Olympic. Sở VHTTDL
Tue, 21-03-2023
- Nguyễn Công Cừu 07:30 - Họp tỉnh uỷ mở rộng. HTTU
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 09:00 - Mời họp về vướng mắc gói thầu mua thiết bị Điều dưỡng. HC1 - Sở KHĐT (mời ĐD);
- Ban QLDA tỉnh (mời ĐD);
- Tổ XDCB-TB: Ds Sơn, Ts Hoà, Cn Lộc.
Ds Sơn
Wed, 22-03-2023
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:30 - Phỏng vấn tuyển dụng. HC1 - HĐ tuyển dụng, sát hạch. Ds Sơn
- Nguyễn Công Cừu 14:00 - Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của TTGDNN-FOB. TPCT Ts Hoà
Thu, 23-03-2023
- Nguyễn Công Cừu 07:15 - Làm việc với Cty Du lịch về chuyến công tác tại CPC. Caphe Hàng dương - Cty Du Lịch tỉnh.
- Sở Ngoại vụ.
Ts Hoà
Ths Uyên
- Nguyễn Quang Vinh 07:30 - Kiểm tra nội bộ Quyết toán Tài chính năm 2022. P.TCKT - Tổ kiểm tra nội bộ.
- P.TCKT.
Cn Hằng
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Họp Hội đồng thanh lý phôi bằng, chứng chỉ . P.HT - Thành viên hội đồng. Ts Hoà
Fri, 24-03-2023
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 07:30 - Đại hội CĐCS (23-28). 1.2C - Đại diện Đảng uỷ (Bs Hưng), BGH (Bs Cừu, Ths Vinh).
- Tất cả CĐV.
Ds Sơn
- Nguyễn Quang Vinh 14:00 - Dự HN Giáo dục Pháp Luật và ký kết biên bản ghi nhớ. STP Ths Sen
Sat, 25-03-2023
- Nguyễn Quang Vinh 06:30 - Chạy Olympic CV Văn Miếu - Sinh viên tham gia. Ths Danh
- Nguyễn Công Cừu 08:00 - Tập huấn YTTH. HT - NVYTTH.
- GV phụ trách ( Khoa ĐD).
Ts Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
08:30 - Họp đoàn đi CPC. Caphe Hàng Dương - Thành phần ngoài Trường:Sngv, UBKT, HĐND.
- Các doanh nghiệp: BVT Trí, Nutifine.
- HIU, FOB ( Trao đổi qua Zalo).
Ts Hoà
Ths Uyên
Cn Loan
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
13:30 - Trải nghiệm làm SV trường CĐYT Đồng Tháp. HT 500 và Các Khoa - P.CTSV và ĐTN.
- Các Khoa, Phòng, TT có liên quan.
Ths Hằng
Ths Danh
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Gặp gở các cơ sở tuyển dụng lao động, các đối tác. KH - P.ĐT (Ts Hoà), P.TCHC (Ds Sơn). Cn Lâm
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
15:00 - Hội trại mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM:
1.GL Văn hoá _Ẩm thực: 15.00h
Sân trường - ĐTN và P.CTSV.
- Các Khoa, Phòng, TT có liên quan.
Ths Danh
Ths Hằng
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
18:30 -Hội trại mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM: 2. GL văn nghệ: 18.30h Sân trường - ĐTN và P.CTSV.
- Các Khoa, Phòng, TT có liên quan.
Ths Danh
Ths Hằng
Sun, 26-03-2023
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.