Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 03-10-2022
- Nguyễn Tấn Hưng 07:30 - Dự HN sinh viên xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc. Hà Nội Cn Mi
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Xét nâng lương và ABC. HC1 - Thành phần giao ban. Ds Sơn
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 13:30 - Dự Tổng kết NĐ 78-NĐ-CP. HTCA tỉnh
- Nguyễn Công Cừu 14:00 - KH tiếp ALYT P.HT - PĐT (Ths Uyên, Cn Hiền).
- Khoa CS , Khoa ĐD.
Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Quang Vinh
15:00 - Rà soát KT ANQP. 2.7D - Ths Hoà, Ths Hằng. Ds Sơn
Ths Sen
Tue, 04-10-2022
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Quang Vinh
14:00 - Kiểm tra ANQP. 2.7D - Quân khu 9: 06 ĐB.
- Tỉnh đội: 03 ĐB.
- Trường:
+ ĐHCT:02.
+ P.ĐT, P.TCHC, Khoa CS, P.CTSV.
Ds Sơn
Ths Sen
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Quang Vinh
14:00 - Kiểm tra ANQP. VP PHIEN - Sinh viên: 20SV. Cn Thái
Wed, 05-10-2022
- Nguyễn Quang Vinh 08:00 - Tập huấn về công tác Thanh niên. HTUB Ths Danh
- Nguyễn Quang Vinh 14:30 - Nghe báo cáo KL Kiểm tra QP-AN. Tỉnh đội Ths Sen
Thu, 06-10-2022
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Xét TN các khoá . HC1 - Thành viên HĐ. Ths Hoà
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
14:00 - Nghe BC tình hình dạy/học 02 lớp liên thông Dược của ĐHNTT. HC1 - P.ĐT (Ths Thít), Khoa Dược (Ths Minh, Ths Ngọc). Ths Hoà
Fri, 07-10-2022
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Thông qua tự kiểm tra CV199. HC1 - P.ĐT, P.TCHC, P.TCKT.
- Các Tổ của Ban CSVC.
- Mời Anh Dũng.
Ds Sơn
- Nguyễn Tấn Hưng 13:30 - Khai giảng Trường CĐCĐ. CĐCĐ
Sat, 08-10-2022
08:00 - Báo cáo chuyên đề giới tính. HT200 - Các lớp SV.
- BCV: Chi cục Dân số tỉnh.
Ths Hoà
Ths Hằng
Sun, 09-10-2022
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.