Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 10-06-2024
Tue, 11-06-2024
Wed, 12-06-2024
Thu, 13-06-2024
Fri, 14-06-2024
Sat, 15-06-2024
Sun, 16-06-2024
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.