Người chủ trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Mon, 19-02-2024
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
13:30 - Hội ý BGH mở rộng:
1. Công tác nhân sự:
- Sắp xếp VCQL của TTNNTH.
- NS hỗ trợ công tác TCCB.
2. BC xin ý kiến QCNB -Lần 2.
3. BC Nội dung liên quan đến TVTS năm 2024:
- Thông báo TS 2024.
- Học phí NH 24-25.
- Xét học bổng học phí cho SYT tỉnh Preyveng.
4. BC số lượng ĐB dự Hội thảo về YTCS để chuẩn bị hậu cần
5. Rà soát quy hoạch B1(BGH& Phòng, Khoa).
HC1 - Thành phần giao ban.
- Phân công báo cáo:
+ ND1,5: Ds Sơn.
+ ND2: Cn Hằng.
+ ND3,4: Ts Hoà
Ds Sơn
Tue, 20-02-2024
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Rà soát quy hoạch B2 (BGH & Phòng, Khoa). HC1 - HN Cán bộ chủ chốt: Trưởng/Phó Phòng, Khoa; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đảng uỷ. DS Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
09:00 - Rà soát quy hoạch B3 (BGH & Phòng, Khoa). HC1 - HN tập thể Lãnh đạo mở rộng: Trưởng Phòng, Khoa; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đảng uỷ. DS Sơn
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
10:00 - Rà soát quy hoạch B4 (BGH & Phòng, Khoa). P.HT - BGH Lần 2 Ds Sơn
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 Chúc mừng ngày TTVN 27-02 tại các BV tỉnh:
1. BVĐK tỉnh.
2. BVPHCN.
3. BVQY.
Các BV tỉnh - Ths Chung, Bs Ngọc Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Chuẩn bị HN YTCC: Kiểm tra tại Khu D. Khu D - P.TTKT, P.TCHC, P.ĐT. Ts Hoà
Ds Sơn
Wed, 21-02-2024
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 Chúc mừng ngày TTVN 27-02 tại các Cty Dược:
1. Cty Nutifine.
2. Cty IMexpharm.
3. Cty Domesco.
4. Đại diện nhà thuốc Long Châu tại Tỉnh Đồng Tháp.
Tại các Cty - Ths Minh, Cn Lâm. Ths Thít
- Nguyễn Quang Vinh 14:00 - Chúc mừng ngày TTVN 27-02 tại các TTYT:
1.TTYT huyện Thanh Bình.
2.TTYT Huyện Cao Lãnh.
3. TTYT TPCL.
KH - Ths Sen, Ths Danh. Ths Trí
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
15:00 - Chuẩn bị HN YTCS:
Kiểm tra Hội trường 200D
HT 200 - Ths Luận, Ts Hoà. Ds Sơn
Thu, 22-02-2024
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp. Nhà VHLĐ
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Hội thảo về YTCC và Ký kết MOU giữa CĐYT-SYTĐT.
*** Trang phục: Nữ áo dài, Nam sơ mi có Cavat.
HT200 - Thành phần giao ban.
- Khách mời.
Ts Hoà
Ds Sơn
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Dự kỹ niệm ngày TTVN do Sở Y tế tổ chức. BVĐT
Fri, 23-02-2024
- Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
08:00 - Dự học chuyên đề về TTĐĐ Hồ Chí Minh -năm 2024. HTCA
08:00 - Dự học chuyên đề về TTĐĐ Hồ Chí Minh -năm 2024. HT200 - Tất cả Đảng viên và Viên chức, NLĐ toàn trường ( ai bận công việc vắng thì sẽ tổ chức học bù sau). Ths Hằng
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Thảo luận tại 3 chi bộ về chuyên đề 2024. HC1 - Chi bộ 1: Chi uỷ; Tất cả ĐV, GV-VC. Ths Hằng
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Thảo luận tại 3 chi bộ về chuyên đề 2024. 2.7D - Chi bộ 2: Chi uỷ;Tất cả ĐV, GV,-VC. Ths Hằng
- Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Thảo luận tại 3 chi bộ về chuyên đề 2024. 1.2C - Chi bộ 3: Chi uỷ;Tất cả ĐV, GV-VC. Ths Hằng
Sat, 24-02-2024
- Nguyễn Tấn Hưng 08:00 - Họp mặt giao lưu Lào-CPC và Trí thức thanh niên ĐT. TM
- Nguyễn Quang Vinh 08:30 - Dự lễ TN các Khoá ĐHTV. ĐHTV - Ds Sơn gửi vòng hoa chúc mừng. Ths Thít
Sun, 25-02-2024
Đơn vị chủ quản: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.